Sieć Poligonów Technologii Autonomicznych

Wspierania rozwoju technologii systemów bezzałogowych wszystkich środowisk w Polsce

Współpraca nawiązana pomiędzy:

PCSS AerospaceLab

EPPG Kąkolewo

Nowoczesna, cyfrowa i przyjazna przestrzeń lotniskowa dla rozwoju cyberfizycznych systemów autonomicznych z unikalnym potencjałem ludzkim.

Politechnika Poznańska

EPPG Kąkolewo

Innowacyjna infrastruktura i projekty B+R na terenie nowego Kampusu Kąkolewo Politechniki Poznańskiej.

Politechnika Warszawska

Przasnysz

Publiczna politechnika założona w 1915 w Warszawie, aktualnie najlepsza uczelnia techniczna w Polsce.

CEOP Politechnika Morska w Szczecinie

Rejon morski Bałtyku

Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających - jeden z najnowocześniejszych ośrodków tego typu w Europie.

IDEA PROJEKTU

Wspieranie rozwoju technologii systemów bezzałogowych wszystkich środowisk w Polsce jej potencjału i znaczenia dla gospodarki oraz obronności naszego kraju, a także na potrzeby rozwoju krajowego potencjału naukowo-badawczego, rozwojowego i gospodarczego

partnerzy Sieci Poligonów Technologii Autonomicznych

Współpraca na rzecz rozwoju i promowania Sieci

Udzielanie wzajemnego wsparcia w ramach posiadanej infrastruktury, technologii oraz kompetencji, w tym realizując wymianę informacji istotnych z punktu widzenia aktualnego i przyszłego funkcjonowania Sieci.

Wzajemne promowanie obszarów testowych w Sieci

Przy zaistnieniu sprzyjających okoliczności Partnerzy podejmą inicjatywę w zakresie promowania obszarów testowych w Sieci

Wypracowanie wspólnego kanału do komunikacji

warunki przystąpienia do sieci

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do Sieci będą mogły wnioskować o włączenie do Sieci poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia Pełnomocnikowi Ministra Infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych.

Podmiot zainteresowany we własnym zakresie ponosi ewentualne koszty realizacji postanowień wynikających z włączenia do Sieci.

Wyrażenie woli współpracy nie kreuje wiążących zobowiązań dla żadnej Strony.

Każda ze Stron może w dowolnej chwili wypowiedzieć w formie pisemnej uczestnictwo w Sieci.

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu

Chcesz się z nami skontaktować? Możesz to zrobić na dwa sposoby:

koordynator Sieci Poligonów Technologii Autonomicznych

Dariusz Werschner
Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych,
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Dariusz.Werschner(at)mi.gov.pl
Masz pytanie? Zadzwoń, nr tel: +48 22 630 15 95